Ilmastointihuolto

Auton ilmastointi on hyvä huoltaa säännöllisin aikavälein noin 2-3 vuoden välein. Säännöllisillä huolloilla voidaan saada lisää elinaikaa ilmastointikompressorille, joka on ilmastointijärjestelmän tärkein osa. Kompressorin toiminnan kannalta keskeinen komponentti on öljy, sillä ilman riittävää voitelua kompressori voi vikaantua. Ilmastointijärjestelmään kertyy lisäksi kosteutta ja muita epäpuhtauksia käytön myötä.

Ilmastointihuolto pitää sisällään:

  1. Vanhan kylmäaineen talteenoton
  2. Kosteuden poistamisen järjestelmästä
  3. Alipainetestin, joka paljastaa isommat vuodot
  4. Uuden kompressoriöljyn sekä mahdolliset väriaineet ja uudet kylmäaineet

Ilmastointihuolto Iverassa